Ottos historienoter

Noter til historie på HF

Om denne side

På siderne her vil jeg samle de noter , opgaver og nogle af de tekster som vi kommer til at arbejde med i historieundervisningen.

Så lad være med at spørge om opgaverne og andet ligger på Lectio - det gør de nok ikke - de ligger her;-)

OBS: Jeg har ikke haft klasser i historie de sidste 3-4 år, og af samme grund er siden her ikke blevet opdateret - og har desværre ikke tid til at gøre det pt. (jan 2022).

Introduktion til historie på HF (PPT)

OVERBLIK - Arbejdsspørgsmål

Bekendtgørelsen for historie

I følge læreplanen fra undervisningsministeriet er kernestoffet i undervisningen:

Kernestoffet i historie B er følgende:

 • dansk historie og identitet
 • nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder forskellige typer af årsagssammen-hænge og periodiseringsprincipper
 • natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt perspektiv
 • forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv
 • styreformer i historisk og nutidigt perspektiv
 • ideologiernes kamp i det 20. århundrede
 • globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv
 • historiefaglige metoder
 • historiebrug

Spørgsmål til diskussion:

 1. Overvej hvorfor netop disse emner og områder er kernestoffet i historieundervisningen?
  Hvad kan baggrunden eller formålet hermed tænkes at være ..?
 2. På hvilken måde kan man argumentere for at disse emner er relevante for jer i dag ..?